ผู้รับทุนรายอื่นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนมูลค่า 160 ล้านปอนด์

ผู้รับทุนรายอื่นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนมูลค่า 160 ล้านปอนด์

ด์ของรัฐบาลในกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่ออกแบบมาเพื่อใช้ประโยชน์จากการวิจัยและเทคโนโลยีการเกษตรล่าสุด ได้แก่ ศูนย์ John Innes (ชีพจร) และมหาวิทยาลัยยอร์ก (การข่มขืนเมล็ดพืชน้ำมัน)Michael Gove รัฐมนตรีกระทรวงสิ่งแวดล้อมกล่าวว่า “การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่มีความสำคัญอย่างยิ่ต่อการทำให้แน่ใจว่าเกษตรกรของเราสามารถปลูกผลิตผลระดับโลกต่อไปได้ด้วยวิธีที่เป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยกองทุนใหม่นี้ 

ฉันหวังว่าจะได้เห็นการสร้างสรรค์แนวทางการปลูกและอารักขาพืชผลที่แปลกใหม่ เพื่อให้เราสามารถปลดล็อกศักยภาพของอุตสาหกรรมอาหารและการเกษตรของเราได้อย่างแท้จริง”การศึกษาใหม่โดย Access to Seeds Index ได้ประเมินบริษัทเมล็ดพันธุ์ 70 แห่งจาก 13 ประเทศในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่งผลให้มีการคัดเลือก 24 บริษัทที่มีตำแหน่งดีที่สุดในการสนับสนุนผลผลิตของ

เกษตรกรรายย่อย สิ้นปี 2561 ดัชนีการเข้าถึง

เมล็ดพันธุ์จะประกาศบริษัทเมล็ดพันธุ์ชั้นนำในเอเชียโครงการ Access to Seeds Index ซึ่งเป็นโครงการริเริ่มที่ได้รับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิ Bill & Melinda Gates และรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมให้บริษัทเมล็ดพันธุ์เพิ่มความพยายามในการสนับสนุนผลผลิตของเกษตรกรรายย่อย Ido Verhagen กรรมการบริหารของ Access to Seeds Index กล่าวว่า “โดยการเปรียบเทียบบริษัท

เมล็ดพันธุ์ ดัชนีจะให้เครดิตแก่บริษัท

ที่แสดงความเป็นผู้นำและสนับสนุนให้ผู้อื่นทำตามแบบของพวกเขา” Ido Verhagen ผู้อำนวยการบริหารของ Access to Seeds Index กล่าว “นอกจากนี้ยังให้ข้อมูลที่มีค่าสำหรับรัฐบาล สถาบันวิจัย และผู้บริจาคที่สนใจในการสร้างความร่วมมือกับบริษัทเมล็ดพันธุ์”การสนับสนุนเกษตรกรรายย่อยให้ปลูกพืชอาหารมากขึ้นถือเป็นกุญแจสำคัญในการหล่อเลี้ยงประชากรที่เพิ่มขึ้นของภูมิภาคนี้ ในปี 2559 สำนักงาน

อาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) 

เตือนว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเอเชีย ความพยายามที่จะทำให้ความหิวโหยเป็นศูนย์ภายในปี 2573 อาจล้มเหลว“เกษตรกรรายย่อยไม่เพียงต้องผลิตอาหารมากขึ้นเท่านั้น แต่ในขณะเดียวกันต้องปรับแนวทางปฏิบัติทางการเกษตรของตนให้เข้ากับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ด้วยการปรับปรุงการเข้าถึงเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ บริษัทเมล็ดพันธุ์สามารถมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนเกษตรกรรายย่อยด้วยการเอาชนะความท้าทายนี้” Verhagen กล่าว

ภายในสิ้นปี 2561 จะมีการเผยแพร่ดัชนีการเข้า

ถึงเมล็ดพันธุ์ครั้งแรกสำหรับเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยจะแสดงให้เห็นว่าบริษัทเมล็ดพันธุ์ใดที่สามารถได้รับการขนานนามว่าเป็น ‘ผู้นำในการสนับสนุนเกษตรกรรายย่อยในเอเชีย’ บริษัทเมล็ดพันธุ์ยี่สิบสี่แห่งได้รับการเสนอชื่อ; การคัดเลือกขึ้นอยู่กับรูปแบบธุรกิจของบริษัท ประวัติการทำงาน และการแสดงตนในระดับภูมิภาค

Credit : ยูฟ่า888